Video

hỗ trợ trực tuyến

Ho tro yahoo

Ho tro yahoo

Ho tro skype1

Ho tro skype1

thư viện ảnh

tin tức & sự kiện / Niêm yết giá dịch vụ lai dắt

Niêm yết giá DV năm 2024 (HL từ 20.05.2024) Công ty TNHH Đại Sơn niêm yết bảng giá dịch vụ tàu lai hỗ trợ các tàu trong khu vực cảng Hải Phòng áp dụng từ 20/05/2024...

Đọc tiếp

Niêm yết giá dịch vụ năm 2024 Công ty TNHH Đại Sơn niêm yết bảng giá dịch vụ tàu lai hỗ trợ các tàu trong khu vực cảng Hải Phòng áp dụng từ 01/01/2024...

Đọc tiếp

Niêm yết giá dịch vụ năm 2023 Công ty TNHH Đại Sơn niêm yết bảng giá dịch vụ tàu lai hỗ trợ các tàu trong khu vực cảng Hải Phòng áp dụng từ 01/01/2023..

Đọc tiếp

Niêm yết giá dịch vụ năm 2022 Công ty TNHH Đại Sơn niêm yết bảng giá dịch vụ tàu lai hỗ trợ các tàu trong khu vực cảng Hải Phòng áp dụng từ 01/01/2022..

Đọc tiếp

Khung giá dịch vụ lai dắt năm 2021 Công ty TNHH Đại Sơn niêm yết bảng giá dịch vụ tàu lai hỗ trợ các tàu trong khu vực cảng Hải Phòng áp dụng từ 01/01/2021...

Đọc tiếp

Khung giá dịch vụ lai dắt năm 2020 Công ty TNHH Đại Sơn niêm yết bảng giá dịch vụ tàu lai hỗ trợ các tàu trong khu vực cảng Hải Phòng áp dụng từ 01/01/2020..

Đọc tiếp